כתב אחריות למגדש טורבו משופץ לרכב מסחרי/ציבורי/4X4


לקוח/ה נכבד/ה

תוקף כתב אחריות זה הינו לשישה חודשים או 30000 ק"מ (הקודם מביניהם) מיום רכישת המוצר, בכפוף לתנאי שימוש נכונים ובהתאם להוראות ההתקנה המצורפות.

האחריות על פי כתב אחריות זה היא לתקן או להחליף המוצר, אשר, לפי דעתה הבלעדית והמוחלטת של חברת "טורבו טק לרכב בע"מ" ימצא פגום או לא תקין כתוצאה מהשיפוץ.

אין תוקף לכתב אחריות זה ללא חותמת וחתימתו של המוכר, או אם לא ימולאו בו כל הפרטים.

האחריות על פי כתב אחריות זה לא תחול במקרים הבאים:

  • חדירת גוף זר או לכלוך לגוף המגדש.
  • חוסר לחץ שמן או לחץ שמן נמוך ברכב.
  • פריצת לחץ מצנרת אוויר, שמן או קירור.
  • הצפת המגדש בשמן כתוצאה מלחץ עוקה גבוה.
  • שבר מכאני או שריפה.
  • חום יתר.
  • יניקת מים.

האחריות הינה עבור המוצר בלבד, לא תינתן אחריות עבור פירוק והרכבה. כמו כן לא תינתן אחריות מעבר לערך המוצר.

חזרה לדף הבית 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze