ISO 9001: 2008

'טורבוטק' הינה החברה היחידה בתחומה בישראל אשר מתנהלת ומבוקרת על-פי תקן ISO 9001: 2008

למה טורבו מחודש ?

ההבדל בין טורבו מחודש לטורבו משופץ הוא שבטורבו מחודש מוחלפים כל החלקים המתבלים שניתן להחליף ללא קשר למצבם. לעומת זאת, בטורבו משופץ, התיקון הוא נקודתי בלבד ומחליפים רק את החלק הלא תקין ושאר החלקים לא מוחלפים.